Button 0Button 1Button 2Button 3Button 4Button 5Button 6Button 7

Hvad, Hvor, Hvorfor og Hvordan ....

Hvad ?
I Danmark findes ca 331 Trigonometriske Stationer på velvalgte høje punkter.

På hver station findes et ca 1 m højt postament af sædvanligvis granit, men kan også være af mursten.
Mange steder står granitstenen inde i det murede og toppen er synlig direkte eller gennem to huller.

Postamentet er solidt placeret i et betonfundament.
På toppen er indstøbt en metalknap, som angiver den nøjagtige position og placering af måleinstrumentet.


Hvor ?
De indgår som faste punkter i et net af trekanter, som benyttes til opmåling af landet og efterfølgende korttegning.

Stationerne indgår i netværk af forskellige betydning.
Det basale 1.Ordensnet binder hele landet sammen, og har opså forbindelse til det tyske, det svenske og det norske netværk.

Det er disse postamenter, som vi finder det interessant at opsøge og fotografere.

Hvorfor ?
Fordi de står der.
Fordi det er sjovt at orientere og finde målet.
Fordi man oplever nye egne at kende.

Hvordan ?
De Trigonometriske stationer er vist som en trekant med en prik på alle Kort- & Matrikelstyrelsens kort.

Topografisk Atlas, 1:100.000 ( 1 cm kort ) kan sædvanligvis anvendes.
Brug af 4 cm kort kan være nødvendig i svært tilgængeligt terræn.

Udsnit af disse kan findes og udprintes via Kort-& Matrikelstyrelesens hjemmeside.
www.KMS.dk -> Se på kort -> Find et sted -> Vælg kort: Historiske kort ( er bedst ) -> Vælg søgefunktion: UTM koordinater for det enkelte postament kan findes i Fortegnelser.

Sammenslutningen af Danske Postamentsøgere