Button 0Button 1Button 2Button 3Button 4Button 5Button 6Button 7

Teori

Fremstilling af præcise landkort.
En kompliceret sag gennem århundreder.

En sammenfatning af teori og metoder for grundlag og udførelse af landkort.


Se afsnit 1. Jordklodens Inddelinger
Se afsnit 2. Projektion
Se afsnit 3. Opmåling
Se afsnit 4. Kort Tegning
Se afsnit 5. Målestokforhold
Se afsnit 6. Signaturer
Se afsnit 7. Højdekurver

Endvidere en sammenfatning af teori og metoder for anvendelse af kort og kompas samt bestemmelse af kompaskurs og kortkurs.

Se afsnit 8. Kompas
Se afsnit 9. Misvisning
Se afsnit 10. Kurser


Sammenslutningen af Danske Postamentsøgere
Forfattet af Niels Gundersen