Button 0Button 1Button 2Button 3Button 4Button 5Button 6Button 7

Fortegnelser

1.
Fortegnelse over Trigonometriske Stationer.

Ordnet efter områder og landsdele i alfabetisk rækkefølge.

Navnet er selve højdepunktets navn eller den nærmeste lokalitet.

Højden er punktets kote i meter over havets overflade.

Blad og Felt refererer til Topografisk Atlas
1:100.000, 2. Udgave.

UTM Koordinater N / E er stationens placering i det internationale UTM 32 EUREF 89 system.
OBS. Området på Sjælland øst for Rosklde ligger i Zone 33. Ligeledes Bornholm.
Skift mellem zonevædi kan aflæses på KMS hjemmeside under "Find et sted"

Nr. er Kort- & Matrikelstyrelsens løbenummer for en Station. ( Kan være ens for to stationer )

Orden angiver om stationen tilhører 1. Ordensnettet, 2. Ordensnettet o.s.v.
Ø angiver en Basisstation med målt Astronomisk Bredde og måske Laplaze azimut.

Postament fortæller om registerede stationer, deres alder og type af postament.

Se Fortegnelse fortegnelse

2.
Fortegnelse over Trigonometriske Stationer.

Sorteret efter årstal.

Se Sorteret Fortegnelse fortegnelse sorteret

3.
Fortegnelse over Danske højdepunkter over 100 m.
Navngivne og unavngivne
Gul baggrund angiver tillige punkt med Trigonometrisk Station

Se Fortegnelse hojdepunkter

Sammenslutningen af Danske Postamentsøgere